T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Müdürlügü
ANKARA

SAYI : B.09.0.TAU.0.12.00.08/

KONU : Yapi Denetimi

…………….. VALILIGINE
GENELGE
2004 / 13

Yapi Denetimi Uygulama ve Esaslari Yönetmeliginin 6.maddesi geregi ruhsata esas Yapiya Iliskin Bilgi Formlari (YIBF) Bakanligimizca onaylanarak ilgililerine verilmektedir.

Yapiya Iliskin Bilgi Formu ve eklerinin kontrolü ve onaylanmasi Yapi Denetim Komisyonunca yapilmaktadir. Bu durum zaman zaman yogunluk nedeniyle sistemin islerligini yavaslatmakta ve belgelerin ilgili Idaresine intikalinde gecikmelere neden olmaktadir.

Bu tür olumsuzluklarin giderilmesi ve sisteme islerlik kazandirilmasi için 01 Nisan 2004 tarihinden itibaren asagida belirlenen uygulamaya geçilecektir.

Yapi denetim kurulusu denetim sorumlulugunu üstlenecegi yapiya iliskin tüm bilgileri Bakanligimiz resmi internet sayfasi http://ydk.bayindirlik.gov.tr’ye girisini yaparak internet sayfamizda kayit altina alinan ve sorgulanan bilgileri içeren iki nüsha Yapiya Iliskin Bilgi Formu (YIBF), bir nüsha Yapi Denetim Hizmet Sözlesmesi ve iki nüsha taahhütname çiktisi aldiktan sonra gerekli islemlerini müteakip ilgili idaresine vereceklerdir.

Yapi denetim kurulusu tarafindan teslim edilen bu belgelerin dogrulugu, Ilgili Idaresince Bakanligimiz resmi internet sayfasi http://ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp’den kontrol edilerek teyit edilecektir.

4708 sayili Kanunun, Uygulama Yönetmeliginin 6. maddesinde belirtildigi üzere Bakanligimiz resmi internet sayfasina girisi yapilan, Yapi Denetim Bilgi Islem Sistemince sorgulanip onaylanarak basilan Yapiya Iliskin Bilgi Formu (YIBF) ve Taahhütnamenin birer nüshasini, ayni Kanunun 2.maddesinin (b) bendinde yeralan “Yapi denetimini üstlendigine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapi ruhsatinin ilgili bölümünü imzalamak, bu yapiya iliskin bilgileri yapi ruhsati düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanliga bildirmek” hükmü uyarinca yapi denetim kurulusu, ilgili idaresine teyit ve tasdik ettirdikten sonra 7 (yedi) gün içinde Bakanligimiz Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Müdürlügüne gönderecektir.

Sayet denetimi üstlenilen yapi, 21.11.2003 tarih ve 11954 sayili Genelgemizin (6A,6B,6C,7,8,9) maddeleri kapsamina giriyor ise, Genelgenin 19. maddesine istinaden, 17.12.2003 tarih, 32640 sayi ile resmi internet sayfamizda yayimlanan duyuru eki formata uygun yaziyi ayni yasa hükmü geregince yapi denetim kurulusu yine ilgili idareye tasdik ettirerek (YIBF ve Taahhütnameye ilaveten) Bakanligimiz,Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Müdürlügüne 7 (yedi) gün içinde göndermek zorundadir.

21.11.2003 tarih ve 11954 sayili Genelgemizin 19.maddesinde yer alan Yapiya Iliskin Bilgi Formu ekindeki hizmet sözlesmelerinin incelenmesi ilgili idarece yapilacagindan “Ayrica ilgili Idarelerce, Yapiya Iliskin Bilgi Formu ekindeki hizmet sözlesmelerinin hizmet bedellerine iliskin incelemeye esas “Yapi Denetim Komisyon Baskanligi”na ait “GÖRÜLMÜSTÜR” kasesi ve inceleyenlerin imzalari aranacaktir.” hükmü islemden kaldirilmistir.

Ilgili Idare, yapi denetim kuruluslarinin Genelgemiz hükümleri geregi gerçeklestirdikleri islemlerin otokontrolü amaciyla Genelge eki formu periyodik olarak her ay sonu itibariyle tanzim ederek 7 (yedi) gün içinde Bakanligimiza gönderecektir.

Konuyla ilgili is ve islemlerde yukarida belirtilen esaslara uyulmasi, çalisma ve denetimlerin bu yaklasimla yürütülmesi, Genelgemizin Iliniz dahilindeki tüm Kaymakamliklara, Belediyelere, Bayindirlik ve Iskan Müdürlügüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlügüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlügüne duyurulmasi hususunda bilgilerinizi arz geregini rica ederim.

 

Zeki ERGEZEN

Bakan

DAGITIM
Geregi için:                                 Bilgi için:
Pilot 19 Il Valiligine                  Içisleri Bakanligina
T.M.M.O.B.                            Maliye Bakanligina
Teftis Kurulu Baskanligina         Sanayi ve Ticaret                                            Bakanligina
Yüksek Fen Kurulu Baskanligina Çalisma ve Sosyal Güvenlik                                           Bakanligina
Yapi Denetim Kuruluslarina
(WEB sayfamizdan alinacaktir.)

………………... VALILIGI
(Bayindirlik ve Iskan Müdürlügü)
………………… ORGANIZE SANAYI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
………………… SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
………………… BELEDIYE BASKANLIGI

……/…../……… - ……./……/……… TARIHLERI ARASI
YAPI DENETIM KURULUSLARIYLA ILGILI YAPILAN
IS VE ISLEMLERE AIT LISTE

SIRA

FIRMANIN ADI (UNVANI)

FIRMA NO

YIBF NO

RUHSAT TARIHI VE SAYISI

RUHSAT M2

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Imza
                                                              Adi Soyadi
                                                                Ünvan
                                                                 Mühür

NOT:

1- Sadece formun düzenlendigi tarihler arasi Yapi Denetim Kuruluslarina verilen yapi ruhsati ve degisikliklerine ait bilgiler girilecektir.

2- Imza bölümü ilgili Idarenin yetki verdigi idareciler tarafindan imzalanacak ve resmi mühürle mühürlenecek.