T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Yapi Denetim Komisyonu Baskanligi
ANKARA

SAYI : B.09.0.YDK.0.00.00.00/

KONU: Dogalgaz Tesisati

ILGI: YFK Baskanliginin 10.07.2002 tarih, 6/846 sayili görüs yazisi.

EGO Genel Müdürlügü kararinca daha evvel kurumlari tarafindan yapilan ancak daha sonra Yapi Denetim Firmalari tarafindan yapilmasi istenilen Dogalgaz tesisati proje etüt ve kontrol, baca etüt test ve rapor hazirlanmasi ve tesisatlarinin kontrol ve islemlerinin 4708 sayili yasaya göre Yapi Denetim Firmalari tarafindan yapilabilecegine dair Bakanligimiz Yüksek Fen Kurulu Baskanliginin görüs yazisi ektedir.

Geregini rica ederim.

Mehmet ÜNAL

Bakan a.

YDK.Baskani

Genel Müdür Yrd.V.

EK:1) Ilgi kayitli yazi

...../...../2002 YDK.Üyesi :T.ÖZER

T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Yapi Denetim Komisyonu Baskanligi
ANKARA

SAYI : B.09.0.YDK.0.00.00.00/

KONU: Görüs istemi

YAPI DENETIM KOMISYONU BASKANLIGINA

ILGI: 25.06.2002 tarih ve B.09.Y.D.K.0.00.00./10305 sayili yazisi.

Ilgi yaziniz ile EGO Genel Müdürlügü kararinca daha evvel kurumlari tarafindan yapilan ancak daha sonra Yapi Denetim Firmalari tarafindan yapilmasi istenilen Dogalgaz tesisati proje etüt ve kontrol, baca etüt test ve rapor hazirlanmasi ile tesisatlarinin kontrol ve muayene islemlerinin 4708 sayili yasaya göre Yapi Denetim Firmalari tarafindan yapilmasinin sakincali olup olmadigi hakkinda Bakanligimiz görüsü istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu’nca incelenmistir.

Yapilan inceleme sonucunda;

Dogalgaz tesisati proje etüt ve kontrol, baca etüt test ve rapor ile belgelendirilmesi ile tesisat muayene ve kontrol islerinin Yapi Denetim Kuruluslarinca yapilmasinda 4708 sayili yasaya göre bir sakincasi bulunmadigi görüsüne varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mahmut KÜÇÜK

Müstesar Yardimcisi