T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Müdürlügü
ANKARA

SAYI : B.09.0.TAU.0.00.00.00/

KONU :Y.D. Hizmet Bedeli

Yapi Denetim Uygulama Usul ve Esaslari Yönetmeligince “Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Tahsili” ile “Hizmet Bedellerinin Ödenmesi” ile ilgili 14.ncü ve 15.nci Maddeleri ile Yapi Denetim Hizmet Sözlesmesi’nin 5.nci Maddelerinde;

- Yapi sahibi taksidini veya kismi taksidini pesin olarak yatirmadan müteakip

bölümün devamina ilgili idarece izin verilmeyecegi,

- Her yapi bölümü ve kismi yapi bölümü için bu bölümlerin tamamlanmasini

müteakip, hakedis raporunun yapi sahibi ve ilgili idare yetkili birimince onaylandiktan sonra bedelinin en geç yedi gün içinde yapi denetim kurulusuna ödenecegi,

- Çesitli nedenlerle yapilan tespit tutanagina bagli olarak belirlenen oranlarda ve

kismi taksitlendirme durumlarinda ara hak edisler düzenlenebilecegi,

- Bir sonraki yila devredilen islerde, ilgili idarece yil sonu itibariyle bir seviye tespit

tutanagi düzenlenmesi, belirlenen kismi orana göre yapi denetim kurulusuna ödeme yapilarak yil sonu itibariyle hesap kesilmesi,

hükmü getirilmistir.

Ancak bazi Idare, Mal Sahibi ve Yapi Denetim Kuruluslarinin Yönetmelik amir

hükümlerine uygun olmayan tutum ve davranis içinde oldugu Bakanligimiza intikal eden sikayetlerden anlasilmaktadir.

Bu nedenle;

1- Yapim ve denetim süresi ertesi yila geçen islerde, yil sonu itibari ile, ilgili

idaresince seviye tespit tutanagi düzenlenerek yapi bölümünün kismi orani belirlenecek, bu oran üzerinden (Yapi denetim hizmet bedelinin %10’undan az olmak sarti aranmaksizin) Yapi Denetim kurulusu tarafindan yapilacak hak edise göre ödeme yapilarak o yila ait hesap kesilecektir.

Yil sonu tespit tutanagina göre hak edisleri, yazimizin 2.nci maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlik kayitlarina girilmeyen YIBF belgeleri iptal edilecek ve yapi denetim firmasina yeni YIBF verilmeyecektir.

2- 1 Agustos 2003 tarihinden itibaren, taksit, kismi taksit veya yil sonu kismi oran

denetim hizmet bedellerine ait hak edislerin ödenmesinde, Bakanligimizin resmi internet sayfasindan (http://ydk.bayindirlik.gov.tr/hakedis.asp) alinan, denetim hizmet bedeline ait hakedis raporunun aranmasi, hakedis ödemeleri, özel durum geregi farkli bir format gerekirse bile, Bakanligimizin resmi internet sayfasindan alinan raporlarinin ekte bulunmasi ve ödenmesi gereken denetim hizmet bedelleri ile ayni oldugunun titizlikle kontrolü gerekmektedir.

3- Mal sahipleri adina tanzim edilen hak edislere iliskin faturanin asli görülmesi

kaydi ile bir suretinin ilgili idarece alinmasi ve dosyasinda saklanmasi gerekmektedir.

Uygulamada yukarida belirtilen esaslara uyulmasi, konu ile ilgili çalisma ve denetimlerin bu yaklasimla yürütülmesi, Genelgemizin Iliniz dahilindeki tüm Kaymakamliklara, Belediyelere, Bayindirlik ve Iskan Müdürlügüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlügüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlügüne duyurulmasini bilgilerinize arz geregini rica ederim.

S.Özkan ERBAKAN

Müstesar V.

Dagitim
Geregi Için:                                 Bilgi Için:
- 19 PILOT IL VALILIGINE          - IÇISLERI BAKANLIGINA
                                           - MALIYE BAKANLIGINA