2008 Projeler
Ekibimiz
2009 Birim Maliyet Fiyatları
Maliyet Hesaplama
Şirketimiz 13 Temmuz 2001 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonunun 118 sayılı dosya numarası ile Denetim Faaliyeti Belgesi alarak kuruluşunu tamamlamıştır.
Hedefimiz 4708 sayılı Yapı Denetim Yasasındaki amaç, kapsam görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak, uzmanlık konularımızda disiplinli çalışarak, her türlü kontrol görevimizde otoriteyi tesis etmek, kaliteli hizmet sunma hedefine ulaşmaktır.
Yapı sahiplerini inşaatın her safhasında TSE standartlarına uygun malzeme kullanma konusunda bilgilendirmeyi, yapılan işin kalitesinin standartlarının da üzerinde olmasını hedefleyen, ekip ruhuna sahip personeli şirketimiz bünyesinde bulundurmaktayız.
4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ile uygulama arasında doğabilecek çelişkileri Bayındırlık ve iskan Bakanlığına nedenleri ve çözüm önerileri ile sunmayı ilke olarak planladık.
• İlgili meslek odaları ile koordineli olarak çalışmak ilke olarak vazgeçilmez görüşümüzdür.
• Kalitenin sürekli ve titiz takip gerektirdiğinin, aynı zamanda detayda da gizli olduğunun bilincindeyiz.
• Denetim kalitesinden taviz vermeden inşaat sahiplerinin memnuniyetini sağlamak amacımızdır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde değişiklik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin son haline Yönetmelikler bölümünden ulaşabilirsiniz.

12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişikliğe ilişkin genelge

12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişikliğe ilişkin genelge yayınlanmıştır. Genelgeye yönetmelikler kısmından ulaşabilirsiniz.

Sığınak Yönetmeliği Değişti

3194 sayılı imar kanununa göre düzenlenmiş bulunan sığınaklar ile ilgili Ek yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 29.09.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.